Учебни планове

"Армировка и бетон", дуална система на обучение

"Армировка и бетон", дневна форма на обучение

"Външни облицовки и настилки" дневна форма на обучение

"Мебелно Производство", дуална система на обучение

"Мебелно производство", дневна форма на обучение

Учебен план за специалност "Вътрешни облицовки и настилки" ЗФО от VIII клас