ПГ по Строителство и Дървообработване

DSC03131.JPG.jpg
Професионална Гимназия по Строителство и Дървообработване /ПГСД/ „ Инж. Н. Ранчев” в гр. Стара Загора е основана на 01.09.1959 г. като едногодишна школа към Строителен техникум. Това се налага от бързото социално – икономическо развитие на Старозагорски окръг и необходимостта от квалифицирани изпълнителски кадри в строителството. Съществуващите тогава строителни предприятия „ Местни строежи” и „ Стройрайон” прерастват в ОСМО с няколко района. Обособява се и Заводостроителен комбинат – Ст. Загора. Районът изпитва глад от строителни кадри. Проблемът се решава, като Министерството на строежите предлага на МНП ( Министерството на народната просвета) и на окръжния отдел на Народната просвета, към досегашния Строителен техникум „Г. Димитров”, да се разкрие професионална паралелка.

Профил на купувача

Вътрешни правила

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Прочети още

Обществени поръчки

В момента няма активни обществени поръчки