Преподаватели

 • Ваня Ангелова Горанова

  Учител по математика
 • Веселина Велкова Велкова

  Старши учител по руски език и БЕЛ
 • Евгени Цонев Генчев

  Учител по теория строителство
 • Елена Недялкова Василева

  Учител по математика и ИТ
 • Коста Димитров Златев

  Старши учител по практическо обучение строителство
 • Красимир Петров Асенов

  Учител по БЕЛ
 • Мария Неделчева Здравевска

  Учител по философия
 • Маруся Димитрова Бонева

  Старши учител теория мебелно производство
 • Миглена Василева Бошнакова

  Учител по история и цивилизации
 • Миглена Петрова Георгиева

  Учител по теория строителство
 • Милен Петков Минчев

  Учител по практическо обучение мебелно производство
 • Петко Стефанов Кръстев

  Учител по практическо обучение строителство
 • Петя Ангелова Проданова

  Учител теория мебелно производство
 • Пламен Динчев Пенев

  Старши учител биология и география
 • Ралица Тенчева Маринова

  Учител по физическо възпитание и спорт
 • Таня Райкова Михайлова

  Старши учител по химия и физика
 • Цветалия Красимирова Желязкова

  Старши учител по английски език
 • Цонка Минчева Марчева

  Учител по химия и биология
 • Юлиана Василева Василева

  Учител по БЕЛ
 • Янина Иванова Бабаджанова

  Учител теория мебелно производство