Проекти

Отминали проекти

Проект "Подкрепа за успех"

График за занятия

Програма „Еразъм+“

Проект № "Future for us“ № 2019-1-BG01-KA101-061740, съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейския съюз ще се реализира в гр.Барселона, Испания. В него участват 10 учители от ПГСД“Инж.Недьо Ранчев“, гр.Стара Загора.