Европейска седмица на професионалните умения


 14.11.2022
 Новини

От 14.11 до 18.11.2022 г. се провежда "Европейска седмица на професионалните умения".
В тази връзка организираме представяне на професиите.


В следващото видео са представени :
- професия "Строител", специалности "Армировка и бетон", "Външни облицовки и настилки", "Вътрешни облицовки и настилки"
- професия "Техник-технолог в дървообработването", специалност "Мебелно производство"

https://youtu.be/XPWDKB1-5hwПроверете характеристиките на професиите на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците:

Строител - https://orientirane.mon.bg/harakteristiki/582030 -STROITEL.pdf

Техник-технолог в дървообработването -https://orientirane.mon.bg/harakteristiki/543010_TEHNIK_TEHNOLOG_DYRVOOBRAB.pdf