Учебният процес се преустановява от 16.03.2020г. до 29.03.2020г


 15.03.2020
 Новини

СЪОБЩЕНИЕ
Учебният процес се преустановява от 16.03.2020г. до 29.03.2020г.
За този период ПГСД“Инж.Недьо Ранчев“ преминава на дистанционна форма на обучение.
Необходимо е ученици, които все още нямат регистрация в платформата Shkolo.bg да го направят незабавно, за да могат да работят по поставените им задачи.