Документи: Документи за началото на учебната година, съгласно ЗПУО

декларация

08.02.2022 г., Големина 287kB

Правилник за дейността

15.04.2021 г., Големина 619kB

Правилник за дейността

Етичен кодекс

22.03.2022 г., Големина 4MB

Етичен кодекс

Стратегия за развитие. План за действие и финансиране.

15.04.2021 г., Големина 12MB

Стратегия за развитие. План за действие и финансиране.

Годишен план за дейността

07.02.2022 г., Големина 4MB

Годишен план за дейността

План за квалификационната дейност

15.04.2021 г., Големина 3MB

План за квалификационната дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

15.04.2021 г., Големина 3MB

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

15.04.2021 г., Големина 4MB

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на преждевременното напускане на ученици

15.04.2021 г., Големина 2MB

Програма за превенция на преждевременното напускане на ученици