Ръководство

 • инж. Ваня Вълчева Димитрова,

  инж. Ваня Вълчева Димитрова

  Директор
  Телефон: 042649188
  Факс: 042649188
  Мобилен: 0878913334
 • Диана Грозева Иванова,

  Диана Грозева Иванова

  Заместник директор по учебната дейност
  Телефон: 042649188
  Мобилен: 0876913334
 • инж. Мариета Нейчева Димитрова,

  инж. Мариета Нейчева Димитрова

  ЗДУПД
  Телефон: 0879011296