Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - първо тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - второ тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. - трето тримесечие