Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. - първо тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. - второ тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. - трето тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 г. - четвърто тримесечие