Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. - първо тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. - второ тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. - трето тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. - четвърто тримесечие